O PROJEKTU

Šakal (Canis aureus) se v zadnjih desetletjih z Balkana uspešno širi proti srednji in vzhodni Evropi; danes je prisotnost vrste znana v 30-ih evropskih državah. Poleg širjenja je zanj značilno tudi zelo hitro naraščanje številčnosti v vseh državah/območjih, ki jih je poselil. Številčnost in razširjenost vrste v Evropi se od devetdesetih let dalje intenzivno veča. Enak trend je zaznan tudi v Sloveniji, kar potrjujejo vedno pogostejša opažanja šakalov, širi se tudi območje njegove prisotnosti.

Kljub hitremu naraščanju številčnosti in prostorske razširjenosti vrste je (zlati) šakal zelo slabo raziskana vrsta; v slovenskem prostoru do sedaj ni bilo opravljene še nobene znanstvene raziskave biologije/ekologije te vrste.

Z namenom pridobivanja novih znanja o ekosistemski vlogi vrste, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja, primernem prostoru zanjo itn., smo v letu 2016 pričeli s projektom:

"Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji"

Projekt poteka v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo si hrano za jutri", ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavost RS.

 
Foto: Janez Tarman


NAJNOVEJŠE NOVICE

 • Šakal, opremljen z GPS-ovratnico, se je iz Slovenije (Krasa) napotil proti Dalmaciji V Sloveniji so se šakali v večjem številu začeli pojavljati šele v zadnjem desetletju, zaradi česar nam  primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni vlogi v ekosistemu, vplivu na druge vrste ...
  Objavil 13. mar. 2019, 10:09 Šakal Canis aureus
 • Odlov šakala v LD Trstelj V noči iz 18. na 19. november smo v sodelovanju z LD Trstelj in ob izdatni pomoči lovca Roberta Perasa, ki je najbolj zaslužen za uspeh, uspeli odloviti in z ...
  Objavil 20. nov. 2018, 01:12 Šakal Canis aureus
 • Vabilo na sistematični popis teritorialnih (družin) šakalov – november 2018 Ponovno vas vabimo, da se vključite v sistematični jesenski popis teritorialnih šakalov s t. i. AKUSTIČNO METODO oziroma z izzivanjem teritorialnega oglašanja šakalov. Takšen monitoring se lahko izvaja v vseh ...
  Objavil 20. nov. 2018, 00:35 Šakal Canis aureus
 • Šakal na 10. Slovenskem lovskem dnevu 6. oktobra je v Kopru potekal 10. Slovenski lovski dan, na katerem se je govorilo o šakalu. Poleg tega, da smo v sklopu predavanj predstavili najzanimivejše izsledke projekta, so se ...
  Objavil 19. nov. 2018, 23:49 Šakal Canis aureus
Prikaz objav 1 - 4 od 22. Prikaži več »

Podstrani (1): Projektna skupina