PRVI REZULTATI MONITORINGA

Od marca 2017, ko je bil vzpostavljen poseben modul v informacijskem sistemu Lisjak (Monitoring šakala), do katerega lahko neposredno dostopa vsak član na spletni strani LZS (http://www.lovska-zveza.si/), je bilo v bazo vpisanih 911 podatkov o prisotnosti šakalov oziroma monitoringu v 114 loviščih v Sloveniji. Prisotnost šakalov je bila zabeležena v 630 zapisih v 99-ih loviščih. V skladu s pričakovanji in predhodnim poznavanjem populacije šakala v Sloveniji je bilo daleč največ (45 %) vseh podatkov vpisanih v Primorskem lovskoupravljavskem območju (LUO), sledijo Posavsko, Kočevsko-Belokranjsko, Notranjsko in Slovenskogoriško LUO, v katerih je bil delež vpisov od 6 do 9 %. Pričakovano je bilo v Gorenjskem in Triglavskem LUO le malo zaznanih znakov prisotnosti šakala, a zanesljivi podatki (kategorija C1) jasno potrjujejo njihovo prisotnost tudi v teh območjih. Presenetljivo je bila prisotnost šakala v Novomeškem LUO zaznana le na območju Dolenjskih Toplic, kjer je bila domnevno zaznana prisotnost enega teritorialnega para.

Gostota opažanja znakov šakalove prisotnosti, zabeležena smrtnost in lokacije zaznane prisotnosti šakalov (karto izdelal: Hubert Potočnik)

Več o trenutnih rezultatih monitoringa, si lahko preberete v aprilski številki glasila Lovec.