NOVICE


Šakal na 10. Slovenskem lovskem dnevu

objavljeno: 9. okt. 2018 04:42 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 9. okt. 2018 04:42 ]

6. oktobra je v Kopru potekal 10. Slovenski lovski dan, na katerem se je govorilo o šakalu. Poleg tega, da smo v sklopu predavanj predstavili najzanimivejše izsledke projekta, so se dneva udeležili tudi mnogi domači in tuji strokovnjaki, ki so predstavili svoja razmišljanja in izsledke raziskav na temo šakala.
Več o dogodku si lahko preberete tudi na spletni strani Lovske zveze Slovenije: http://www.lovska-zveza.si/news/418/lzs/informacije/novice

Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

objavljeno: 3. okt. 2018 22:59 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 9. okt. 2018 04:43 ]


Lovski dan

VABILO NA 10. SLOVENSKI LOVSKI DAN

Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS organizirata jubilejni, 10. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Letošnji posvet bomo v celoti posvetili novi vrsti v slovenski favni – šakalu.


Posvet bo v soboto, 6. oktobra 2018, v Kopru (dvorana sv. Frančiška na Martinčevem trgu). Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri.

VABLJENI!

Predstavitev projekta na mednarodni konferenci v Bolgariji

objavljeno: 14. jun. 2018 13:07 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 14. jun. 2018 13:11 ]

Nekatere izsledke projekta smo 14. 6. 2018 predstavili na 6th International Wildlife & Game Management Symposium v Bolgariji. V predavanju z naslovom "Competition, coexistence or exclusion? Distribution of expanding golden jackal in relation to distribution and density of two other canid species, grey wolf and red fox, in Slovenia", ki ga je predstavil dr. Hubert Potočnik, so bili predstavljeni medvrstni odnosi med šakalom in lisico ter med šakalom in volkom.
 http://www.huntsym2018.thegamest.info/

Tihi lovec razkriva skrivnosti

objavljeno: 1. jun. 2018 00:38 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 1. jun. 2018 00:38 ]


O našem projektu ste lahko brali tudi v časopisu Delo. Članek z naslovom "Tihi lovec razkriva skrivnosti" lahko preberete TUKAJ.

Telemetrija šakala je trenutno v polnem teku. Poleg tega, da ga zasledujemo preko GPS ovratnice, so šakala Luko pred kratkim zasačili tudi na kameri!

Med šakali našli novo vrsto volka (The Guardian)

objavljeno: 4. maj 2018 05:02 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 6. maj 2018 04:37 ]


Na podlagi genetskih in morfoloških analiz šakalov iz Afrike, so odkrili novo vrsto volka, ki na pogled sicer spominja na šakala!

Na Krasu smo z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi

objavljeno: 9. apr. 2018 22:51 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 06:56 ]

V sklopu projekta smo se odločili, da začnemo spremljati tudi prostorsko vedenje vrste, ki je poleg znanja o ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja vrste, pomemben in ključen podatek pri oblikovanju primernih upravljavskih strategij.

V noči z 8. na 9. april nam je na območju Čebulovice uspelo ujeti mlajšega šakaljega samca, ki smo ga poimenovali Luka. Namestili smo mu telemetrično ovratnico, ki bo s pomočjo GPS sistema predvidoma eno leto spremljala njegovo gibanje. Poleg zajemanja lokacij senzorji v ovratnici merijo tudi njegovo aktivnost, temperaturo okolice in zaznavajo morebitno smrt osebka. Ovratnica pošilja podatke raziskovalcem preko GSM modema v obliki SMS sporočil in tako omogoča časovno skoraj neposredno spremljanje živali.

Tovrstne raziskave so možne predvsem zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev. Območno združenje upravljavcev lovišč Primorskega LUO je sredi februarja 2018 pozvalo zainteresirane lovske družine k sodelovanju in pomoči pri odlovu šakalov za nameščanje GPS-telemetričnih ovratnic. Med lovskimi družinami je med prvimi pomoč ponudila LD Gaberk Divača; še posebej sta bila za sodelovanje zainteresirana njena člana Luka in Milivoj Ravbar. V začetku marca smo začeli s skupnimi pripravami na odlov šakalov. Pri tem smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v neprecenljivo pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov, saj so se le-ti izkazali za izjemno previdne in nezaupljive živali, kar je sicer značilno za večino predstavnikov družine psov. Izkušenj o odlovu šakalov s pastmi (lovkami) praktično ni, saj je bilo do sedaj v Evropi, pa tudi širše, odlovljenih le nekaj osebkov. Ker gre za vrsto, ki je v bližnjem sorodstvu z volkom, so se za uspešen odlov kot ključne izkazale dragocene izkušnje, ki smo jih v preteklih letih v Sloveniji pridobili pri odlovu volkov.

O dogodku smo govorili tudi na radiu: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/prvi-sakal-pri-nas-dobil-telemetricno-ovratnico/

Fotografije šakala pa si lahko ogledate spodaj.

Pri pripravi na odlov smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov.

Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem, s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.
 
Šakal Luka s telemetrično ovratnico (foto: H. Potočnik).


Rezultati prve sezone sistematičnega spremljanja populacije šakala objavljeni v aprilski številki glasila Lovec

objavljeno: 9. apr. 2018 22:22 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 03:46 ]

V aprilski številki glasila Lovec si lahko preberete, kaj so pokazali rezultati monitoringa šakala!


Jesenski sistematični popis šakalov z akustično metodo – 16. do 30. november

objavljeno: 22. nov. 2017 00:21 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 04:00 ]

Monitoring_NOVEMBER 2017

V letošnjem letu smo pričeli s prvo sezono sistematičnega monitoringa šakala v Sloveniji, ki bo med drugim tudi omogočila sprejetje ustreznih upravljavskih ciljev s to vrsto v prihodnjih letih. Trenutno poteka jesenski sistematični popis šakalov, ki bo trajal do 30. novembra. Prvi sistematični popis z akustično metodo je bil izveden v drugi polovici aprila.

K spremljanju in vpisovanju znakov prisotnosti šakala v Sloveniji so bili povabljeni vsi upravljavci lovišč (lovske družine – LD; lovišča s posebnim namenom – LPN), še posebej k aktivnemu sistematičnemu monitoringu s pomočjo akustične metode pa upravljavci lovišč z območja prednostnega območja. Pri takšnem monitoringu je namreč najbolj pomembno, da se čim boljšo »pokritost« zagotovi na prednostnem območju, kjer je prostor za šakala oziroma za njegovo širjenje najprimernejši.
Lokacije in lovišča, kjer se je izvajal pomladanski sistematični monitoring šakala z akustično metodo (modra barva). Z oranžno barvo so označena tudi ostala lovišča s prednostnega območja, kjer bi bilo dobro izvajati monitoring (primerno - svetla, zelo primerno - temnejša oranžna).

V spomladanskem sistematičnem monitoringu z akustično metodo, ki je potekal med 16. in 30. aprilom (zadnji popis je sicer bil izveden 5. 5.) 2017, so popisovalci predvajali posnetke šakaljega oglašanja na 180 lokacijah v 42-ih loviščih (LD, LPN) v Sloveniji. To je glede na 222 lovišč, ki so opredeljena kot lovišča v prednostnem območju šakala, le 18 % lovišč. Prepričani smo, da je bilo tako število lokacij kot tudi lovišč, v katerih so lovci v tem času izvajali monitoring z akustično metodo, precej večje, kot jih je vpisanih v bazo.

Pri tem želimo poudariti, da je za kakovosten monitoring izjemno pomembno beležiti tudi vsa izvajanja akustične metode, tudi če odziva NISTE dobili, saj le na ta način lahko dobimo ustrezno sliko o prisotnosti oziroma razširjenosti šakala v Sloveniji.

Vse, ki ste sodelovali v popisu prosimo, da v primeru, če  še vedno imate podatke o izvajanjih akustične metode iz spomladanskega obdobja, ki jih zaradi neodziva šakalov niste vnesli, le-te čim prej vpišete v bazo »MONITORING ŠAKAL«, oziroma na to opozorite odgovorno osebo za lovski-informacijski sistem Lisjak v vaši LD.

Vsa navodila za izvajanje »Akustične metode« in beleženje podatkov ter druge informacije o monitoringu lahko najdete TUKAJ.

Akcija sistematičnega popisa teritorialnih šakalov je zahtevna tako z vidika organizacije kot izvedbe, zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem loviščem in izvajalcem monitoringa za zavzet in strokovni pristop k akciji. Kakovosten, strokovno podprt monitoring je namreč ključnega pomena za ustrezno načrtovanje upravljanja s šakalom v Sloveniji v prihodnje, pri čemer le-ta temelji na vključitvi lovcev, ki opravljajo monitoring divjadi pod pogoji javne službe.


Začetek sistematičnega popisa šakalov

objavljeno: 10. apr. 2017 06:50 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 03:48 ]

S 16. aprilom se začenja dvotedensko obdobje sistematičnega popisa teritorialnih (družin) šakalov v Sloveniji v katerega bodo primarno vključeni lovci, ki so se s tem namenom v februarju udeležili izobraževanj za usposobljene izvajalce monitoringa šakala. Skupno se je izobraževanj udeležilo preko 700 slušateljev.
Dodatne informacije, navodila v zvezi z izvajanjem monitoringa in zvočne posnetke oglašanja šakalov so na voljo na strani:
Navodila za izvajanje monitoringa.

Marca 2017 v Sloveniji povožena že dva šakala

objavljeno: 15. mar. 2017 10:32 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 03:48 ]

Število povoženih šakalov se je marca 2017 še povečalo: 1. 3. je bila šakalja samica (telesna masa: 11,6 kg) povožena v Bistri (LPN Ljubljanski vrh), 11. 3. pa samec pri Petrinji (lovišče Kozina). Skupaj je bilo v zadnjih štirih mesecih v Sloveniji zanesljivo povoženih sedem šakalov, pet samcev in dve samici. Samo za primerjavo: med 15. 11. 2016 in 15. 3. 2017 je bilo v loviščih, ki so v upravljanju lovskih družin, po dostopnih podatkih na cestah povoženo naslednje število (srednje) velikih zveri: 171 lisic, 65 jazbecev, 68 kun belic, 9 kun zlatic, 9 vider, en medved in noben volk, ris ali divja mačka. V tem obdobju je bilo povoženih tudi 974 osebkov srnjadi, 38 jelenjadi, 26 divjih prašičev, dva gamsa in dva damjaka.

1-10 of 19