NOVICE


Odlov šakala v LD Trstelj

objavljeno: 20. nov. 2018 00:32 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018 01:12 ]

V noči iz 18. na 19. november smo v sodelovanju z LD Trstelj in ob izdatni pomoči lovca Roberta Perasa, ki je najbolj zaslužen za uspeh, uspeli odloviti in z GPS ovratnico opremiti drugega šakala pri nas. Pri odlovu in opremljanju šakala, ki smo ga poimenovali kar Trstelj, je dr. Hubertu Potočniku in Frenku Kljunu iz Oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti, pomagal tudi gospodar LD Trstelj, Martin Frančeškin. Obema se zahvaljujemo za vložen trud!

S telemetričnim spremljanjem skušamo pridobivati novo znanje o gibanju, vedenju in vplivih, ki jih ima vrsta na okolje (druge vrste) v katerem živi.Vabilo na sistematični popis teritorialnih (družin) šakalov – november 2018

objavljeno: 19. nov. 2018 23:54 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018 00:35 ]

Ponovno vas vabimo, da se vključite v sistematični jesenski popis teritorialnih šakalov s t. i. AKUSTIČNO METODO oziroma z izzivanjem teritorialnega oglašanja šakalov. Takšen monitoring se lahko izvaja v vseh loviščih v Sloveniji, najpomembneje pa je, da se čim boljšo »pokritost« zagotovi na prednostnem območju, kjer je prostor za šakala oziroma za njegovo širjenje najprimernejši, ter na območjih, kjer so bili šele pred kratkim opaženi prvi znaki prisotnosti šakalov in kjer primanjkuje zanesljivejših podatkov o njihovem pojavljanju.

Z monitoringom šakala želimo spremljati njegovo številčnost in širjenje v Sloveniji in hkrati zadostiti zakonskim zahtevam za aktivno trajnostno upravljanje z vrsto.

Več o poteku monitoringa si lahko preberete v priloženem vabilu.

Šakal na 10. Slovenskem lovskem dnevu

objavljeno: 9. okt. 2018 04:42 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 19. nov. 2018 23:49 ]

6. oktobra je v Kopru potekal 10. Slovenski lovski dan, na katerem se je govorilo o šakalu. Poleg tega, da smo v sklopu predavanj predstavili najzanimivejše izsledke projekta, so se dneva udeležili tudi mnogi domači in tuji strokovnjaki, ki so predstavili svoja razmišljanja in izsledke raziskav na temo šakala.
Več o dogodku si lahko preberete tudi na spletni strani Lovske zveze Slovenije: http://www.lovska-zveza.si/news/418/lzs/informacije/novice

Lovski dan 2018


Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

objavljeno: 3. okt. 2018 22:59 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 9. okt. 2018 04:43 ]


Lovski dan

VABILO NA 10. SLOVENSKI LOVSKI DAN

Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS organizirata jubilejni, 10. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Letošnji posvet bomo v celoti posvetili novi vrsti v slovenski favni – šakalu.


Posvet bo v soboto, 6. oktobra 2018, v Kopru (dvorana sv. Frančiška na Martinčevem trgu). Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri.

VABLJENI!

Predstavitev projekta na mednarodni konferenci v Bolgariji

objavljeno: 14. jun. 2018 13:07 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 19. nov. 2018 23:56 ]

Nekatere izsledke projekta smo 14. 6. 2018 predstavili na 6th International Wildlife & Game Management Symposium v Bolgariji. V predavanju z naslovom "Competition, coexistence or exclusion? Distribution of expanding golden jackal in relation to distribution and density of two other canid species, grey wolf and red fox, in Slovenia", ki ga je predstavil dr. Hubert Potočnik, so bili predstavljeni medvrstni odnosi med šakalom in lisico ter med šakalom in volkom.
 http://www.huntsym2018.thegamest.info/

Tihi lovec razkriva skrivnosti

objavljeno: 1. jun. 2018 00:38 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018 00:01 ]


O našem projektu ste lahko brali tudi v časopisu Delo. Članek z naslovom "Tihi lovec razkriva skrivnosti" lahko preberete TUKAJ.

Telemetrija šakala je trenutno v polnem teku. Poleg tega, da ga zasledujemo preko GPS ovratnice, so šakala Luko pred kratkim zasačili tudi na kameri!

Med šakali našli novo vrsto volka (The Guardian)

objavljeno: 4. maj 2018 05:02 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018 00:01 ]


Na podlagi genetskih in morfoloških analiz šakalov iz Afrike, so odkrili novo vrsto volka, ki na pogled sicer spominja na šakala!

Na Krasu smo z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi

objavljeno: 9. apr. 2018 22:51 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018 00:14 ]

V sklopu projekta smo se odločili, da začnemo spremljati tudi prostorsko vedenje vrste, ki je poleg znanja o ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja vrste, pomemben in ključen podatek pri oblikovanju primernih upravljavskih strategij.

V noči z 8. na 9. april nam je na območju Čebulovice uspelo ujeti mlajšega šakaljega samca, ki smo ga poimenovali Luka. Namestili smo mu telemetrično ovratnico, ki bo s pomočjo GPS sistema predvidoma eno leto spremljala njegovo gibanje. Poleg zajemanja lokacij senzorji v ovratnici merijo tudi njegovo aktivnost, temperaturo okolice in zaznavajo morebitno smrt osebka. Ovratnica pošilja podatke raziskovalcem preko GSM modema v obliki SMS sporočil in tako omogoča časovno skoraj neposredno spremljanje živali.

Tovrstne raziskave so možne predvsem zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev. Območno združenje upravljavcev lovišč Primorskega LUO je sredi februarja 2018 pozvalo zainteresirane lovske družine k sodelovanju in pomoči pri odlovu šakalov za nameščanje GPS-telemetričnih ovratnic. Med lovskimi družinami je med prvimi pomoč ponudila LD Gaberk Divača; še posebej sta bila za sodelovanje zainteresirana njena člana Luka in Milivoj Ravbar. V začetku marca smo začeli s skupnimi pripravami na odlov šakalov. Pri tem smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v neprecenljivo pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov, saj so se le-ti izkazali za izjemno previdne in nezaupljive živali, kar je sicer značilno za večino predstavnikov družine psov. Izkušenj o odlovu šakalov s pastmi (lovkami) praktično ni, saj je bilo do sedaj v Evropi, pa tudi širše, odlovljenih le nekaj osebkov. Ker gre za vrsto, ki je v bližnjem sorodstvu z volkom, so se za uspešen odlov kot ključne izkazale dragocene izkušnje, ki smo jih v preteklih letih v Sloveniji pridobili pri odlovu volkov.

O dogodku smo govorili tudi na radiu: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/prvi-sakal-pri-nas-dobil-telemetricno-ovratnico/Pri pripravi na odlov smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov.

Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem, s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.
 
Šakal Luka s telemetrično ovratnico (foto: H. Potočnik).


Rezultati prve sezone sistematičnega spremljanja populacije šakala objavljeni v aprilski številki glasila Lovec

objavljeno: 9. apr. 2018 22:22 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 03:46 ]

V aprilski številki glasila Lovec si lahko preberete, kaj so pokazali rezultati monitoringa šakala!


Jesenski sistematični popis šakalov z akustično metodo – 16. do 30. november

objavljeno: 22. nov. 2017 00:21 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018 04:00 ]

Monitoring_NOVEMBER 2017

V letošnjem letu smo pričeli s prvo sezono sistematičnega monitoringa šakala v Sloveniji, ki bo med drugim tudi omogočila sprejetje ustreznih upravljavskih ciljev s to vrsto v prihodnjih letih. Trenutno poteka jesenski sistematični popis šakalov, ki bo trajal do 30. novembra. Prvi sistematični popis z akustično metodo je bil izveden v drugi polovici aprila.

K spremljanju in vpisovanju znakov prisotnosti šakala v Sloveniji so bili povabljeni vsi upravljavci lovišč (lovske družine – LD; lovišča s posebnim namenom – LPN), še posebej k aktivnemu sistematičnemu monitoringu s pomočjo akustične metode pa upravljavci lovišč z območja prednostnega območja. Pri takšnem monitoringu je namreč najbolj pomembno, da se čim boljšo »pokritost« zagotovi na prednostnem območju, kjer je prostor za šakala oziroma za njegovo širjenje najprimernejši.
Lokacije in lovišča, kjer se je izvajal pomladanski sistematični monitoring šakala z akustično metodo (modra barva). Z oranžno barvo so označena tudi ostala lovišča s prednostnega območja, kjer bi bilo dobro izvajati monitoring (primerno - svetla, zelo primerno - temnejša oranžna).

V spomladanskem sistematičnem monitoringu z akustično metodo, ki je potekal med 16. in 30. aprilom (zadnji popis je sicer bil izveden 5. 5.) 2017, so popisovalci predvajali posnetke šakaljega oglašanja na 180 lokacijah v 42-ih loviščih (LD, LPN) v Sloveniji. To je glede na 222 lovišč, ki so opredeljena kot lovišča v prednostnem območju šakala, le 18 % lovišč. Prepričani smo, da je bilo tako število lokacij kot tudi lovišč, v katerih so lovci v tem času izvajali monitoring z akustično metodo, precej večje, kot jih je vpisanih v bazo.

Pri tem želimo poudariti, da je za kakovosten monitoring izjemno pomembno beležiti tudi vsa izvajanja akustične metode, tudi če odziva NISTE dobili, saj le na ta način lahko dobimo ustrezno sliko o prisotnosti oziroma razširjenosti šakala v Sloveniji.

Vse, ki ste sodelovali v popisu prosimo, da v primeru, če  še vedno imate podatke o izvajanjih akustične metode iz spomladanskega obdobja, ki jih zaradi neodziva šakalov niste vnesli, le-te čim prej vpišete v bazo »MONITORING ŠAKAL«, oziroma na to opozorite odgovorno osebo za lovski-informacijski sistem Lisjak v vaši LD.

Vsa navodila za izvajanje »Akustične metode« in beleženje podatkov ter druge informacije o monitoringu lahko najdete TUKAJ.

Akcija sistematičnega popisa teritorialnih šakalov je zahtevna tako z vidika organizacije kot izvedbe, zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem loviščem in izvajalcem monitoringa za zavzet in strokovni pristop k akciji. Kakovosten, strokovno podprt monitoring je namreč ključnega pomena za ustrezno načrtovanje upravljanja s šakalom v Sloveniji v prihodnje, pri čemer le-ta temelji na vključitvi lovcev, ki opravljajo monitoring divjadi pod pogoji javne službe.


1-10 of 21