NOVICE


Šakal, opremljen z GPS-ovratnico, se je iz Slovenije (Krasa) napotil proti Dalmaciji

objavljeno: 13. mar. 2019, 09:50 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 13. mar. 2019, 10:09 ]

V Sloveniji so se šakali v večjem številu začeli pojavljati šele v zadnjem desetletju, zaradi česar nam  primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni vlogi v ekosistemu, vplivu na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, razmnoževalni sposobnosti in razširjenosti zanj optimalnega okolja.

Med leti 2016 in 2018 je v Sloveniji potekal ciljni raziskovalni projekt (CRP) z naslovom "Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji", ki sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Projekt je potekal v tesnem sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, območnimi lovskimi zvezami in lovskimi družinami ter številnimi lovci. Poleg pridobivanja osnovnih podatkov o biologiji in populacijskih značilnostih vrste sta bila dva izmed glavnih ciljev projekta vzpostavitev sistematičnega spremljanja (monitoringa) šakalov v Sloveniji ter priprava predlogov ukrepov za upravljanje z vrsto v prihodnje. Kot nadgradnjo teh ciljev so se člani projektne skupine ob zaključku projekta odločili, da bodo začeli spremljati tudi prostorsko vedenje vrste, med drugim tudi zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev za sodelovanje.

Eden izmed šakalov je bil ujet in opremljen z GPS ovratnico 19. novembra 2018 v lovišču LD Trstelj na Krasu ob italijanski meji južno od Nove Gorice (Odlov šakala v LD Trstelj). Po ocenah je bil ujet leto in pol star samec, ki so ga lovci poimenovali Trstelj. Šakal je bil član tropa in se je še tri mesece po odlovu zadrževal na območju starševskega teritorija, velikega približno 500 ha. Nato pa je 21. februarja 2019 nenadoma zapustil to območje in krenil proti jugovzhodu. Vsak dan je prepotoval pot, dolgo od 15 do 30 km, ki je potekala skozi izrazito gozdno krajino Notranjske (Snežnika) v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem. Nobenih težav ni imel pri prehodu preko ograjenih avtocest Ljubljana – Koper (med Razdrtim in Senožečami) in Zagreb – Reka (pri Delnicah), od koder je nadaljeval pot preko Velike Kapele prosti Severnemu Velebitu. Do 7. marca je prišel v zaledje Senja; v 14-ih dneh od začetka gibanja izven teritorija (t. i. disperzije) je celotna dolžina poti, če bi jo izmerili kot ravne črte med zaporednimi pari zabeleženih lokacij, znašala kar 215 km. Dejanska pot, ki jo je prepotoval šakal, pa je seveda še veliko večja.Slika 1: Gibanje šakala Trstelja med 21. februarjem in 7. marcem 2019. Šakal je vstopil na Hrvaško 1. marca na širšem območju Čabarske police,
zadnja posneta lokacija (7. marca) je s prelaza Vratnik nad Senjem.

Šakali so znani kot vrsta, pri kateri se lahko mlade živali selijo na dolge razdalje. Vendar je bila do sedaj večina podatkov o premikih na daljše razdalje zaznana na podlagi posrednih zaznavanj pojavljanja posameznih osebkov daleč izven poznane predhodne razširjenosti populacije, za te živali pa ni bilo znano od kod in kako so prišli na nova območja. V nasprotju s tem so bili prvi podatki o odseljevanju točno določenih osebkov izven območja poleganja v svetovni literaturi prvič zabeleženi lansko leto, ko so Lanszki in sodelavci na podoben način spremljali mlado šakaljo samico na Madžarskem. Tako imajo sedaj raziskovalci prvič v zgodovini in kjerkoli na svetu priložnost slediti temu pojavu tudi pri samcu in to z zelo natančnimi podatki o njegovem gibanju in aktivnosti. Zato upamo, da bo šakal živel dovolj dolgo, da bo, zelo verjetno nekje v Dalmaciji, oblikoval svoj lastni teritorij in bo morda celo našel samico iz druge, tj. dalmatinske populacije. Glede na do sedaj zaznan genotip namreč skoraj vsi šakali v Sloveniji izvirajo iz veliko večje panonske populacije, z osrednjim območjem v celinski Hrvaški na Madžarskem, v Romuniji, Srbiji in Bolgariji.

O najzanimivejših ugotovitvah glede gibanja šakala Trstelja boste lahko še naprej brali na spletni strani Lovske zveze Slovenije (http://www.lovska-zveza.si/) in na uradni spletni strani projekta (http://sakal.gozdis.si/), nekoliko več informacij pa bo objavljenih tudi v majski številki glasila Lovec.Slika 2-5: Pri odlovu šakala in opremljanju z ovratnico so bili raziskovalcem v veliko pomoč lovci iz lovišča Trstelj.

 

Projektna skupina:

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Visoka šola za varstvo okolja, Velenje; Gozdarski inštitut Slovenije.
Odlov šakala v LD Trstelj

objavljeno: 20. nov. 2018, 00:32 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018, 01:12 ]

V noči iz 18. na 19. november smo v sodelovanju z LD Trstelj in ob izdatni pomoči lovca Roberta Perasa, ki je najbolj zaslužen za uspeh, uspeli odloviti in z GPS ovratnico opremiti drugega šakala pri nas. Pri odlovu in opremljanju šakala, ki smo ga poimenovali kar Trstelj, je dr. Hubertu Potočniku in Frenku Kljunu iz Oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti, pomagal tudi gospodar LD Trstelj, Martin Frančeškin. Obema se zahvaljujemo za vložen trud!

S telemetričnim spremljanjem skušamo pridobivati novo znanje o gibanju, vedenju in vplivih, ki jih ima vrsta na okolje (druge vrste) v katerem živi.Vabilo na sistematični popis teritorialnih (družin) šakalov – november 2018

objavljeno: 19. nov. 2018, 23:54 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018, 00:35 ]

Ponovno vas vabimo, da se vključite v sistematični jesenski popis teritorialnih šakalov s t. i. AKUSTIČNO METODO oziroma z izzivanjem teritorialnega oglašanja šakalov. Takšen monitoring se lahko izvaja v vseh loviščih v Sloveniji, najpomembneje pa je, da se čim boljšo »pokritost« zagotovi na prednostnem območju, kjer je prostor za šakala oziroma za njegovo širjenje najprimernejši, ter na območjih, kjer so bili šele pred kratkim opaženi prvi znaki prisotnosti šakalov in kjer primanjkuje zanesljivejših podatkov o njihovem pojavljanju.

Z monitoringom šakala želimo spremljati njegovo številčnost in širjenje v Sloveniji in hkrati zadostiti zakonskim zahtevam za aktivno trajnostno upravljanje z vrsto.

Več o poteku monitoringa si lahko preberete v priloženem vabilu.

Šakal na 10. Slovenskem lovskem dnevu

objavljeno: 9. okt. 2018, 04:42 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 19. nov. 2018, 23:49 ]

6. oktobra je v Kopru potekal 10. Slovenski lovski dan, na katerem se je govorilo o šakalu. Poleg tega, da smo v sklopu predavanj predstavili najzanimivejše izsledke projekta, so se dneva udeležili tudi mnogi domači in tuji strokovnjaki, ki so predstavili svoja razmišljanja in izsledke raziskav na temo šakala.
Več o dogodku si lahko preberete tudi na spletni strani Lovske zveze Slovenije: http://www.lovska-zveza.si/news/418/lzs/informacije/novice

Lovski dan 2018


Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

objavljeno: 3. okt. 2018, 22:59 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 9. okt. 2018, 04:43 ]


Lovski dan

VABILO NA 10. SLOVENSKI LOVSKI DAN

Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS organizirata jubilejni, 10. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Letošnji posvet bomo v celoti posvetili novi vrsti v slovenski favni – šakalu.


Posvet bo v soboto, 6. oktobra 2018, v Kopru (dvorana sv. Frančiška na Martinčevem trgu). Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri.

VABLJENI!

Predstavitev projekta na mednarodni konferenci v Bolgariji

objavljeno: 14. jun. 2018, 13:07 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 19. nov. 2018, 23:56 ]

Nekatere izsledke projekta smo 14. 6. 2018 predstavili na 6th International Wildlife & Game Management Symposium v Bolgariji. V predavanju z naslovom "Competition, coexistence or exclusion? Distribution of expanding golden jackal in relation to distribution and density of two other canid species, grey wolf and red fox, in Slovenia", ki ga je predstavil dr. Hubert Potočnik, so bili predstavljeni medvrstni odnosi med šakalom in lisico ter med šakalom in volkom.
 http://www.huntsym2018.thegamest.info/

Tihi lovec razkriva skrivnosti

objavljeno: 1. jun. 2018, 00:38 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018, 00:01 ]


O našem projektu ste lahko brali tudi v časopisu Delo. Članek z naslovom "Tihi lovec razkriva skrivnosti" lahko preberete TUKAJ.

Telemetrija šakala je trenutno v polnem teku. Poleg tega, da ga zasledujemo preko GPS ovratnice, so šakala Luko pred kratkim zasačili tudi na kameri!

Med šakali našli novo vrsto volka (The Guardian)

objavljeno: 4. maj 2018, 05:02 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018, 00:01 ]


Na podlagi genetskih in morfoloških analiz šakalov iz Afrike, so odkrili novo vrsto volka, ki na pogled sicer spominja na šakala!

Na Krasu smo z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi

objavljeno: 9. apr. 2018, 22:51 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 20. nov. 2018, 00:14 ]

V sklopu projekta smo se odločili, da začnemo spremljati tudi prostorsko vedenje vrste, ki je poleg znanja o ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki in sposobnosti širjenja vrste, pomemben in ključen podatek pri oblikovanju primernih upravljavskih strategij.

V noči z 8. na 9. april nam je na območju Čebulovice uspelo ujeti mlajšega šakaljega samca, ki smo ga poimenovali Luka. Namestili smo mu telemetrično ovratnico, ki bo s pomočjo GPS sistema predvidoma eno leto spremljala njegovo gibanje. Poleg zajemanja lokacij senzorji v ovratnici merijo tudi njegovo aktivnost, temperaturo okolice in zaznavajo morebitno smrt osebka. Ovratnica pošilja podatke raziskovalcem preko GSM modema v obliki SMS sporočil in tako omogoča časovno skoraj neposredno spremljanje živali.

Tovrstne raziskave so možne predvsem zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev. Območno združenje upravljavcev lovišč Primorskega LUO je sredi februarja 2018 pozvalo zainteresirane lovske družine k sodelovanju in pomoči pri odlovu šakalov za nameščanje GPS-telemetričnih ovratnic. Med lovskimi družinami je med prvimi pomoč ponudila LD Gaberk Divača; še posebej sta bila za sodelovanje zainteresirana njena člana Luka in Milivoj Ravbar. V začetku marca smo začeli s skupnimi pripravami na odlov šakalov. Pri tem smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v neprecenljivo pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov, saj so se le-ti izkazali za izjemno previdne in nezaupljive živali, kar je sicer značilno za večino predstavnikov družine psov. Izkušenj o odlovu šakalov s pastmi (lovkami) praktično ni, saj je bilo do sedaj v Evropi, pa tudi širše, odlovljenih le nekaj osebkov. Ker gre za vrsto, ki je v bližnjem sorodstvu z volkom, so se za uspešen odlov kot ključne izkazale dragocene izkušnje, ki smo jih v preteklih letih v Sloveniji pridobili pri odlovu volkov.

O dogodku smo govorili tudi na radiu: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/04/prvi-sakal-pri-nas-dobil-telemetricno-ovratnico/Pri pripravi na odlov smo si pomagali s foto-pastmi, ki so nam bile v pomoč pri spoznavanju vedenja šakalov.

Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem, s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.
 
Šakal Luka s telemetrično ovratnico (foto: H. Potočnik).


Rezultati prve sezone sistematičnega spremljanja populacije šakala objavljeni v aprilski številki glasila Lovec

objavljeno: 9. apr. 2018, 22:22 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018, 03:46 ]

V aprilski številki glasila Lovec si lahko preberete, kaj so pokazali rezultati monitoringa šakala!


1-10 of 22