NOVICE‎ > ‎

Jesenski sistematični popis šakalov z akustično metodo – 16. do 30. november

objavljeno: 22. nov. 2017, 00:21 avtor: Šakal Canis aureus   [ posodobljeno 4. maj 2018, 04:00 ]

Monitoring_NOVEMBER 2017

V letošnjem letu smo pričeli s prvo sezono sistematičnega monitoringa šakala v Sloveniji, ki bo med drugim tudi omogočila sprejetje ustreznih upravljavskih ciljev s to vrsto v prihodnjih letih. Trenutno poteka jesenski sistematični popis šakalov, ki bo trajal do 30. novembra. Prvi sistematični popis z akustično metodo je bil izveden v drugi polovici aprila.

K spremljanju in vpisovanju znakov prisotnosti šakala v Sloveniji so bili povabljeni vsi upravljavci lovišč (lovske družine – LD; lovišča s posebnim namenom – LPN), še posebej k aktivnemu sistematičnemu monitoringu s pomočjo akustične metode pa upravljavci lovišč z območja prednostnega območja. Pri takšnem monitoringu je namreč najbolj pomembno, da se čim boljšo »pokritost« zagotovi na prednostnem območju, kjer je prostor za šakala oziroma za njegovo širjenje najprimernejši.
Lokacije in lovišča, kjer se je izvajal pomladanski sistematični monitoring šakala z akustično metodo (modra barva). Z oranžno barvo so označena tudi ostala lovišča s prednostnega območja, kjer bi bilo dobro izvajati monitoring (primerno - svetla, zelo primerno - temnejša oranžna).

V spomladanskem sistematičnem monitoringu z akustično metodo, ki je potekal med 16. in 30. aprilom (zadnji popis je sicer bil izveden 5. 5.) 2017, so popisovalci predvajali posnetke šakaljega oglašanja na 180 lokacijah v 42-ih loviščih (LD, LPN) v Sloveniji. To je glede na 222 lovišč, ki so opredeljena kot lovišča v prednostnem območju šakala, le 18 % lovišč. Prepričani smo, da je bilo tako število lokacij kot tudi lovišč, v katerih so lovci v tem času izvajali monitoring z akustično metodo, precej večje, kot jih je vpisanih v bazo.

Pri tem želimo poudariti, da je za kakovosten monitoring izjemno pomembno beležiti tudi vsa izvajanja akustične metode, tudi če odziva NISTE dobili, saj le na ta način lahko dobimo ustrezno sliko o prisotnosti oziroma razširjenosti šakala v Sloveniji.

Vse, ki ste sodelovali v popisu prosimo, da v primeru, če  še vedno imate podatke o izvajanjih akustične metode iz spomladanskega obdobja, ki jih zaradi neodziva šakalov niste vnesli, le-te čim prej vpišete v bazo »MONITORING ŠAKAL«, oziroma na to opozorite odgovorno osebo za lovski-informacijski sistem Lisjak v vaši LD.

Vsa navodila za izvajanje »Akustične metode« in beleženje podatkov ter druge informacije o monitoringu lahko najdete TUKAJ.

Akcija sistematičnega popisa teritorialnih šakalov je zahtevna tako z vidika organizacije kot izvedbe, zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem loviščem in izvajalcem monitoringa za zavzet in strokovni pristop k akciji. Kakovosten, strokovno podprt monitoring je namreč ključnega pomena za ustrezno načrtovanje upravljanja s šakalom v Sloveniji v prihodnje, pri čemer le-ta temelji na vključitvi lovcev, ki opravljajo monitoring divjadi pod pogoji javne službe.