ŠAKAL‎ > ‎

Oglašanje


S pomočjo oglašanja šakali označujejo svoj teritorij teritorija.

Najintenzivnejše oglašanje je v bližini brloga in stečin.

Lastništvo teritorija označujejo pred drugimi skupinami/pari.

Oglašanje služi tudi za medsebojno sporazumevanje.