ŠAKAL‎ > ‎

Razširjenost in življenjski prostor


Najstarejši fosilni ostanki šakalov v Evropi:
GRČIJA, pred 7.000 – 8.000 leti.

Na otoku Hvaru fosilni ostanki iz obdobja pred 6.500 – 7.000 leti.
Do 16. stoletja na obalah Dalmacije, Grčije, Bolgarije.
Današnji šakali v Evropi izvirajo s Kavkaza (+ Peloponez, Dalmacija).
19. stoletje območje Panonske nižine.
Prvo širjenje v 50-ih letih 20. stoletja. Drugi val širjenja v 80-ih letih.
Hitro širjenje in rast populacij od 90-ih let... danes v 30-ih evropskih državah.Trouwborst in sod. Biodiverity & Cons. 2015Poseljuje odprto krajino:

  • savane (Azija, Arabski polotok),
  • mediteransko makijo,
  • mangrove (Indija, Bangladeš),
  • kulturno krajino - Mozaik kmetijskih površin in gostega kritja.
Pogost v nižinah, kjer snega ni ali ga je le malo.